Grŵp o wragedd a gafodd y weledigaeth o sefydlu cartref henoed i’r Bedyddwyr a chefnogwyd eu dyhead gan Fudiad Chwiorydd Undeb Bedyddwyr Cymru. Gwireddwyd eu gweledigaeth pan agorwyd Cartref Glyn Nest yn 1970. Fe’i lleolir mewn man dymunol ac mae’n gyfleus i’r dref. Cwblhawyd estyniadau sylweddol yn 1992 a 2009. Mae 30 o welyau cofrestredig yng Nglyn Nest yn cynnwys gwelyau i’r henoed sy’n dioddef o ddementia ac sy’n fregus eu meddwl. Mae’r cartref yn croesawu pobl dros 65 mlwydd oed sy’n dymuno derbyn gofal preswyl.

Mae’r ffioedd yn amrywio yn ôl anghenion unigol a byddant yn cynnwys yr holl gostau gofal a llety, bwyd a diod, gwres a golau, a’r golch a wneir ar y safle. Gellir cael mwy o wybodaeth ar gais.

Elusen a weinyddir gan Gwmni Ymddiriedolwyr Glyn Nest Cyfyngedig

Rhif y Cwmni: 5940276    Rhif Elusen: 1160563

Gofal a gweini gonest, ydyw arwyddair Glyn Nest.