Gwybodaeth Amdanom

Rheolir y tŷ gan Gwmni Rheoli Glyn Nest sydd yn atebol i Gorfforaeth Undeb Bedyddwyr Cymru a chaiff ei weinyddu gan y Pwyllgor Tŷ.

Croesewir ymwelwyr bob amser.

Mae Canllaw Defnyddiwr Gwasanaeth a Datganiad o Ddiben llawn ar gael ar gais.