Lle preswyl

Mae ein lle preswyl yn cynnwys cyntedd urddasol a lolfeydd helaeth; ystafell i dderbyn ymwelwyr; ystafelloedd sengl, rhai ohonynt yn ystafelloedd en suite, a dwy ystafell wely ddwbl, ynghyd â lifft.  Ceir radio, teledu, DVD’s, organ a phiano yn y lolfeydd.