Cyfarwyddwyr

Y Parch. Irfon Roberts BA
Cadeirydd

Mrs. Bonni Davies
Ysgrifennydd y Bwrdd Rheoli

Mrs. Mair E. Roberts
Ysgrifenyddes Pwyllgor Tŷ ac Apêl

Y Parch. Gareth Morris BTh

Y Parch. Judith Morris BA MPhil B.Th.
Ysgrifennydd Cyffredinol

Mr Glyndwr Prideaux
Trysorydd Mygedol a Chadeirydd Corfforaeth Undeb y Bedyddwyr

Mrs. Gillian Davies

Dr. Caroline Williams
Meddyg Mygedol FRCP Unigolyn Cyfrifol

Mr Hefin Parry Roberts
Is-gadeirydd y Pwyllgor Tŷ

Mr John Thomas