Cegin

Dyfarnwyd graddfa hylendid bwyd Lefel 5 i’r gegin. Caiff prydau bwyd eu gweini mewn ystafell fwyta gymunedol. Gweinir 3 phryd bwyd y dydd a bydd o leiaf un ohonynt yn bryd cynnes.

Cliciwch yma i lwytho bwydlen y gegin i lawr.