Ein Gofal

Rydym wedi cofrestru ar gyfer 30 o ddefnyddwyr gwasanaeth o fewn y categorïau a ganlyn:

Mae’r cartref yn darparu cyfleuster 24 awr ac mae aelodau’r staff yn gweithio ar sail rota. Ymddiriedir y cyfrifoldeb o ddiwallu anghenion pob defnyddiwr gwasanaeth i’r staff  a darperir y gofal gorau posibl iddynt o fewn amgylchedd cysurus.

Mae Glyn Nest yn gweithredu cynllun gweithiwr allweddol lle neilltuir aelod o staff i bob defnyddiwr gwasanaeth; mae hyn felly yn ychwanegu elfen bersonol at y gofal.

Byddwn yn cymryd gofynion rhesymol gan ddefnyddiwr gwasanaeth ynghylch dewis rhyw eu gweithiwr gofal i ystyriaeth a bydd cofnodion addas o’r cyfryw geisiadau yn cael eu cadw yn y cynllun gofal.

Mae’r unigolyn cyfrifol sydd ar y pwyllgor rheoli yn goruchwylio gweithrediad y cartref ar sail reolaidd.

Cliciwch yma i lwytho ein hadroddiad diweddaraf AGGCC i lawr :AGGCC – Adroddiad archwiliad diweddaraf Glyn Nest – Mehefin 2017